Mes: abril de 2020

Cobrament de la prestació dels plans de pensions per les situacions de desocupació

Cobrament de la prestació dels plans de pensions per les situacions de desocupació

Dins del Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació, es recullen, entre altres temes, els requisits necessaris per a procedir al cobrament de la prestació dels plans de pensions per les situacions de desocupació, a conseqüència d’un ERTO o del cessament d’activitat de […]

Més info

Trabajo endurece el control y las sanciones a empresas por ERTE fraudulentos.

Trabajo endurece el control y las sanciones a empresas por ERTE fraudulentos. El Gobierno ha aprovechado el Real Decreto-ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo aprobado ayer por el Consejo de Ministros para endurecer las sanciones por la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) fraudulentos. En concreto, […]

Més info

Trabajo endurece el control y las sanciones a empresas por ERTE fraudulentos.

COVID-19: Subvenció sector turístic

Línia de Subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats per les conseqüencies del COVID-19 (Ordre EMC/39/2020, 13 Abril) Per aquells professional i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències del COVID-19. BeneficiarisProfessionals i microempreses que desenvolupin activitats en el sector turístic inclosos en les següents categories: […]

Més info

COVID-19: Subvenció sector turístic
Ajuts per autònoms / Generalitat de Catalunya (Resol. TSF/806/2020, 2 abril)

Ajuts per autònoms / Generalitat de Catalunya (Resol. TSF/806/2020, 2 abril)

Només per aquelles activitats que el RD 463/2020, que declara l’estat d’alarma, n’ha decretat el tancament, quan a l’hora acreditin disminució dràstica i involuntària de facturació i que no disposin de fonts d’ingressos alternatius. Beneficiaris:Autònoms persones físiques amb alta al RETA i centre de treball a Catalunya. Requisits:1-Ser autònom persona física.2-No disposar de fonts alternatives d’ingressos.3-La […]

Més info

Covid-19 / Noves mesures aprovades / Circular informativa

Us informem de les darreres novetats i mesures aprovades en l’àmbit social i econòmic per part del govern espanyol al RD Llei 11/2020, de 31 de març. · Moratòria cotitzacions Seguretat Social durant sis mesos i sense interessos per empreses i autònoms.A l’espera que es publiqui l’ordre ministerial que ho reguli, la moratòria serà aplicable […]

Més info

Covid-19 / Noves mesures aprovades / Circular informativa