L’ajuda de les mútues

Informació important per a tots els autònoms que han demanat la Prestació per cessament de l’activitat.

Donades les diferents interpretacions que les mútues fan dels requisits que donen dret a percebre la prestació i que hi ha molts de vosaltres que esteu tornant a iniciar l’activitat i, per tant, a facturar, us volem recordar que:

Pels que us van obligar a tancar.
Ens diuen que encara que torneu a facturar tindreu la prestació fins a l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma (ara mateix, fins a 31.05.2020). Pel que pugui ser, tingueu en compte també el punt següent.

Pels que hi han accedit per baixada de facturació.
Tot i que la norma no diu res, les mútues havien comunicat (i així us ho havíem informat en una circular anterior) que la prestació era un pagament únic i que un cop s’hi tenia dret era per tot el període de l’estat d’alarma. Ara diuen que no serà així. Per tant, tingueu en compte que si torneu a facturar, podria ser que verifiquessin mes a mes si es compleix el requisit de la baixada de facturació. Recordeu que per tenir dret a la prestació d’un mes en concret, la facturació d’aquest ha de ser un 75% inferior a la mitjana dels 6 últims mesos.

Si fos així, en el cas que la facturació d’un mes sobrepasses aquesta mitjana es perdria el dret a cobrar-la. I en el cas que us l’haguessin pagat s’hauria de retornar.