Ajudes per a autònoms i empreses afectats econòmicament pel COVID-19

Nova línia de subvencions de l’Ajuntament de Manresa

Es podrà sol·licitar a partir de les 00:00 h del divendres 29 de maig, i donat que són tant sols 1.500 els possibles beneficiaris, aconsellem que feu la sol·licitud vosaltres mateixos, a ser possible el mateix dijous a partir de les 24:00 h, ja que tot podria ser que el divendres al matí ja sigui massa tard i estigui esgotada. És l’única manera que ens pot assegurar que hi sigueu a temps.

Objecte
Ajudes per als afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Beneficiaris
· Autònoms persona física d’alta al RETA
· Societats ja constituïdes amb volum d’operacions que no superi els 200.000€.

Requisits
· Està inscrita al registre corresponent (si s’escau)
· Domicili i/o centre de treball a Manresa
· Alta RETA abans de l’estat d’alarma
· Alta activitat com a mínim des del primer trimestre del 2020
· Al corrent obligacions tributàries i de seguretat social
· Suspensió activitats per l’estat d’alarma.
· En cas de no suspensió davallada ingressos mínim del 75% respecte del mateix període de l’any anterior (en cas d’antiguitat inferior a un any la comparació es farà amb la mitjana de facturació mensual)
· No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen rebre subvencions
· Compromís de reobrir o reactivar l’activitat abans de finalitzar el 2020
· No tenir la consideració d’empresa en crisi (desaparició meitat capital social per pèrdues o empreses en situació de concurs)
· Disposar llibres comptables, registres, etc. d’acord amb normativa comptable

Quantitat
· Aportació única de 600€ per persona beneficiària
· Per ordre de presentació

Despeses subvencionables
· Despeses fixes originades a partir de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.
· Despeses elegibles: lloguer, assessorament i gestió, despeses personals i familiars col·laboradors, despeses seguretat social i altres relacionades amb l’activitat (caldrà rebut o comprovant datat entre el 15/03/2020 i el 31/12/2020.)

Documentació
· L’acreditativa dels requisits de la convocatòria (036 o 037, alta RETA, escriptures, etc.)
· Declaració dels ingressos deixats d’obtenir segons model
· Declaració responsable del compliment dels requisits (caldrà informar si és beneficiària d’algun altre ajut o subvenció)

Compatibilitats
Són compatibles amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció amb al mateixa finalitat concedit per l’Ajuntament de Manresa o altres administracions.

Concessió per ordre de presentació fins a exhaurir el pressupost, en règim de concurrència no competitiva. El termini de presentació de sol·licituds serà des del 29 de maig a les 00:00 hores fins al 18 de juny de 2020 a les 24:00 hores.

Tramitació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa amb signatura electrònica. Hi podeu accedir aquí: https://bit.ly/2XaBJfB

Relació d’activitats amb cessament directe de l’activitat: https://bit.ly/2ZIqa0C