Ajudes per a professionals, microempreses i cooperatives del Bages afectades econòmicament per la COVID-19.

Beneficiaris
· Autònoms persona física (exclou autònoms societaris).
· Microempreses (màxim 6 treballadors).
· Cooperatives (màxim 6 treballadors).

Requisits
· Estar donat d’alta primer durant el primer trimestre 2020 en el CNAE de les activitats relacionades a les ajudes.
· Activitat i seu fiscal en un municipi de la comarca del Bages.
· Màxim 6 treballadors.
· Facturació màxima de 600.000€ en el darrer exercici.
· Al corrent obligacions tributàries i de seguretat social.
· Al corrent obligacions tributàries de l’exercici 2019 amb l’Ajuntament corresponent.
· No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen rebre subvencions.
· En cas d’empreses, que estiguin inscrites en els registres corresponents i que els representants tinguin facultats de representació.

Quantitat
· Mínim 300€ i màxim 1.000€ fins a exhaurir pressupost.
· Màxim 1.500 beneficiaris per ordre de presentació.

Compatibilitats
· Són compatibles amb qualsevol altre ajut que es pugui rebre.

Concessió
· Per ordre de presentació fins a exhaurir el pressupost de 450.000€, en règim de concurrència no competitiva.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la pàgina web del Consell Comarcal del Bages a partir del dilluns 8 o dimarts 9 de juny a les 00:00h i el termini s’allargarà 20 dies.

Accedir a la web del Consell Comarcal del Bages: https://bit.ly/2Y3LPy2

Llistat d’activitats cessament directe: https://bit.ly/372CVVq