Uns 250.000 contribuents beneficiats pel retoc en l’IRPF

El decret llei per retocar l’IRPF que el govern aprovarà beneficiarà uns 250.000 contribuents.

El decret exonerarà de pagar res, almenys dins del tram català, i per tant evitarà penalitzar, les rendes més baixes pel fet de tenir doble pagador en ser beneficiàries d’un ERTO, haver-se quedat a l’atur o tenir més d’un contracte.

El retoc es dirigeix als treballadors amb un sou brut entre 14.000 i 22.000 euros, que passaran a estar obligats a fer la declaració de renda el 2021, en tenir més d’una font d’ingressos.

El retoc consistirà a introduir una deducció autonòmica de l’IRPF equivalent a la diferència entre la quota íntegra autonòmica i la quota íntegra estatal, sempre que la diferència sigui positiva.