El Banc d’Espanya alerta que l’economia espanyola és una de les més exposades al Brexit

El Banc d’Espanya assenyala que l’Estat manté uns vincles comercials i financers “relativament elevats” en comparació amb altres països europeus i demana que s’arribi a un acord “com més aviat millor”.

“La forta caiguda de l’activitat i l’elevada incertesa derivada de la crisi de la covid-19 fan més necessari un acord”, comenta el Banc d’Espanya.

Segons les dades facilitades pel mateix organisme, les exportacions de béns i serveis de l’Estat al Regne Unit representen el 3,4% del PIB espanyol, un percentatge que és inferior en països com Itàlia (1,9%), França (2,5%) o Alemanya (3,2%).

En l’informe, el Banc d’Espanya subratlla que el Regne Unit va ser el principal mercat emissor de turisme l’any 2019, amb un 21% de les entrades totals de viatgers i un 19% de la despesa efectuada per turistes no residents.

Pel que fa a la comercialització de béns, les exportacions el Regne Unit representen el 6,8% de les vendes incloses dins aquesta categoria.

Quant al canal financer, les relacions entre el Regne Unit i l’Estat “superen àmpliament” en percentatge del PIB les que presenta l’economia britànica amb Alemanys, França i Itàlia.

En concret, les inversions directes de l’Estat al Regne Unit van suposar el 9% del PIB l’any 2019, convertint-se en el segon destí més rellevant, només per darrere els Estats Units.

El Banc d’Espanya assegura que, sigui quin sigui l’acord al qual s’arribi, els efectes econòmics del Brexit sobre l’economia del Regne Unit seran “significatius”. No obstant això, insta que l’acord en qüestió permeti construir “noves relacions comercials d’ampli abast”.