Les noves pensions

El Congrés dels Diputats va donar el tret de sortida per a un nou sistema públic de pensions quan el 19 de novembre passat va aprovar amb majoria i fil per randa les recomanacions que va posar damunt la taula el Pacte de Toledo, la comissió que revisa periòdicament el sistema de pensions i que aporta suggeriments no vinculants per a la seva millora i la seva sostenibilitat.

Les d’enguany volen esmenar la plana a la controvertida reforma anterior del PP, i entre les més importants hi ha la de la reclamada separació de les fonts de finançament de la Seguretat Social. D’aquesta manera, les cotitzacions socials hauran de finançar únicament i exclusivament les prestacions contributives.

Les no contributives s’hauran de cobrir a través dels pressupostos generals de l’Estat i les seves aportacions al pressupost de la Seguretat Social.

Com es calcularan?

Un altre principi bàsic, sovint esgrimit però poques vegades complert de forma efectiva, és que les pensions han de mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes.

Per aquest motiu, s’assenyala que, d’entrada, s’hi ha d’aplicar una revaloració anual d’acord amb l’IPC real, al marge de les pujades que el govern espanyol pugui aplicar eventualment per compensar pèrdues anteriors i que en cap cas no provindran del calaix de la Seguretat Social per tal que aquest no pateixi reduccions que posin en perill la seva continuïtat.

A més de preservar l’anomenada “guardiola de les pensions” amb els excedents de les cotitzacions, un aspecte que ha centrat l’interès és la possibilitat d’elegir el període més favorable de cotització, per bé que a partir del 2022 el tram a partir del qual es calcularia no serà de 15 anys sinó de 25.

La comissió també assenyala un altre dels cavalls de batalla de les diferents administracions, sempre amoïnades per l’escassetat de recursos: l’aproximació de l’edat real de jubilació a la legal, que de moment és als 65 anys. Això vol dir obstaculitzar al màxim les prejubilacions i fins i tot incentivar l’allargament de les vides laborals.