Treball pacta amb patronal i sindicats que els riders siguin, per defecte, assalariats

Els repartidors de la plataformes digitals seran considerats, per defecte, treballadors assalariats, i hauran de ser les empreses les obligades a demostrar, de manera argumentada i en cada cas, que aquests poden operar com a autònoms.

Aquest és el principal acord a què s’ha arribat aquest dimecres entre el Ministeri de Treball, els sindicats i la patronal en l’última reunió del diàleg social per consensuar una nova llei del treball a les plataformes digitals.

No obstant, diverses fonts coneixedores de les negociacions assenyalen que la principal novetat del nou text és que queda invertida la càrrega de prova sobre la laboralitat, emulant la legislació californiana.

La divisió al si de la CEOE sobre la reforma de la regulació de les plataformes digitals ha condicionat des del primer moment les converses.

D’una banda, firmes com JustEat, que opera mitjançant assalariats majoritàriament subcontractats, veien amb bons ulls una nova regulació que posés límit a la seva competència.

Aquest sector, encarnat per firmes com Glovo, Deliveroo o UberEats, opera amb repartidors autònoms, cosa que els permet assumir menys costos directes i intermitents, ja que si durant determinades hores no té activitat no està obligada a pagar als seus ‘riders’.

L’últim text defineix per defecte la relació laboral dels repartidors de plataformes. Això limita l’abast inicial de la norma i ho restringeix a aquest sector, però permet que l’acord compti amb la participació de la CEOE.

Fins ara els repartidors de Glovo o Deliveroo operaven, per defecte, com a autònoms. I ha sigut posteriorment quan la Inspecció de Treball o, majoritàriament, els jutjats, han dictaminat que han d’operar com a assalariats.

El nou text contempla que hagin de ser les empreses les que provin que entre els ‘riders’ i les empreses existeix una autonomia «real». Amb aquest moviment, la CEOE accepta estabilitzar en una llei una interpretació que majoritàriament ja estaven realitzant els tribunals.

Font: El Periodico