La compravenda d’habitatges cau a plom durant l’any 2020

La compravenda d’habitatges a Catalunya durant l’any 2020 va caure a plom per la crisi de la Covid-19.

Segons les darreres dades provisionals publicades per l’Instituto Nacional d’Estadística (INE), a Catalunya es van signar 65.064 compravendes durant el darrer exercici, 19,7% menys respecte al 2019.

Pel que fa a la compravenda de tot el conjunt de finques –rústiques i urbanes–, a Catalunya se’n van registrar 237.102, un 23,8% menys en comparació de l’exercici anterior.

A tot l’Estat, la compravenda va reduir-se del 17,7%. Sumant tots els tipus de finques, a l’Estat es van registrar 849.670 operacions, el 17,2% menys interanual.

La compravenda representa una part important del total de les operacions sobre habitatges, però no és l’única.

El 2020, a Catalunya es van registrar fins a 122.355 operacions sobre llars, de les quals les compravendes representen el 53,3%.

La resta corresponen a donacions (1,4%), herències (21,7%), permutes (0,1%) i altres opcions (23,5%).

Font: El Punt Avui