Category: Circular

COVID-19: Subvenció sector turístic

COVID-19: Subvenció sector turístic

Línia de Subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats per les conseqüencies del COVID-19 (Ordre EMC/39/2020, 13 Abril) Per aquells professional i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències del COVID-19. BeneficiarisProfessionals i microempreses que desenvolupin activitats en el sector turístic inclosos en les següents categories: […]

Més info

Ajuts per autònoms / Generalitat de Catalunya (Resol. TSF/806/2020, 2 abril)

Ajuts per autònoms / Generalitat de Catalunya (Resol. TSF/806/2020, 2 abril)

Només per aquelles activitats que el RD 463/2020, que declara l’estat d’alarma, n’ha decretat el tancament, quan a l’hora acreditin disminució dràstica i involuntària de facturació i que no disposin de fonts d’ingressos alternatius. Beneficiaris:Autònoms persones físiques amb alta al RETA i centre de treball a Catalunya. Requisits:1-Ser autònom persona física.2-No disposar de fonts alternatives d’ingressos.3-La […]

Més info

Covid-19 / Noves mesures aprovades / Circular informativa

Covid-19 / Noves mesures aprovades / Circular informativa

Us informem de les darreres novetats i mesures aprovades en l’àmbit social i econòmic per part del govern espanyol al RD Llei 11/2020, de 31 de març. · Moratòria cotitzacions Seguretat Social durant sis mesos i sense interessos per empreses i autònoms.A l’espera que es publiqui l’ordre ministerial que ho reguli, la moratòria serà aplicable […]

Més info