Category: Comptable

L’ajuda de les mútues

L’ajuda de les mútues

Informació important per a tots els autònoms que han demanat la Prestació per cessament de l’activitat. Donades les diferents interpretacions que les mútues fan dels requisits que donen dret a percebre la prestació i que hi ha molts de vosaltres que esteu tornant a iniciar l’activitat i, per tant, a facturar, us volem recordar que: […]

Més info

Renda 2019

Ja s’ha iniciat la campanya per a presentar la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, corresponent a l’exercici 2019, la qual finalitza el proper dia 30 de juny del 2020 (si el resultat és a ingressar, el termini per a domiciliar el pagament serà el dia 25 de juny). Donada l’actual […]

Més info

Renda 2019
Ajuts per autònoms / Generalitat de Catalunya (Resol. TSF/806/2020, 2 abril)

Ajuts per autònoms / Generalitat de Catalunya (Resol. TSF/806/2020, 2 abril)

Només per aquelles activitats que el RD 463/2020, que declara l’estat d’alarma, n’ha decretat el tancament, quan a l’hora acreditin disminució dràstica i involuntària de facturació i que no disposin de fonts d’ingressos alternatius. Beneficiaris:Autònoms persones físiques amb alta al RETA i centre de treball a Catalunya. Requisits:1-Ser autònom persona física.2-No disposar de fonts alternatives d’ingressos.3-La […]

Més info

Covid-19 / Noves mesures aprovades / Circular informativa

Us informem de les darreres novetats i mesures aprovades en l’àmbit social i econòmic per part del govern espanyol al RD Llei 11/2020, de 31 de març. · Moratòria cotitzacions Seguretat Social durant sis mesos i sense interessos per empreses i autònoms.A l’espera que es publiqui l’ordre ministerial que ho reguli, la moratòria serà aplicable […]

Més info

Covid-19 / Noves mesures aprovades / Circular informativa
El Gobierno prepara ayudas a la industria y a consumidores (Expansión 31/03/20)

El Gobierno prepara ayudas a la industria y a consumidores (Expansión 31/03/20)

El Gobierno prepara ayudas a la industria y a consumidores y permitirá rescatar planes de pensiones a los afectados por ERTE (trabajadores por cuenta ajena y propia y empresarios) causados por el Covid-19. Así lo prevé el borrador de Real Decreto-ley que estudia el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso Expansión.com, que también […]

Més info

La CNMV quiere eliminar la información trimestral de las cuentas (El País, 21-09-2018)

La CNMV quiere eliminar la información trimestral de las cuentas El presidente de la Comisión nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, apuntó la posibilidad de modificar la periodicidad de la información obligatoria que los emisores remiten al supervisor, con el fin de homologar las condiciones con otros países de la Unión Europea. Concretamente, […]

Més info