Category: Fiscal

Els autònoms no podran deduir-se les despeses del teletreball durant la pandèmia

Els autònoms no podran deduir-se les despeses del teletreball durant la pandèmia

La Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda denega que els autònoms puguin deduir-se despeses de teletreball del seu domicili, com internet, llum i altres subministraments, ocasionades durant la pandèmia, perquè ho considera una “circumstància ocasional i excepcional”. Així es determina en una resposta a una treballadora autònoma que havia al·legat que el confinament l’havia […]

Més info

Hacienda habilita por primera vez las inspecciones fiscales por videoconferencia

Hacienda habilita por primera vez las inspecciones fiscales por videoconferencia

Las severas restricciones de movilidad impuestas para contener la pandemia del coronavirus han llevado a la Agencia Tributaria a acelerar el lanzamiento de una medida sin precedentes: la habilitación de las inspecciones fiscales por videoconferencia. Una iniciativa, incluida discretamente en el Real Decreto-Ley 22/2020, el que fijaba las reglas de reparto del fondo autonómico de […]

Més info

El anteproyecto de ley contra el fraude fiscal quiere rebajar el límite de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico.

El anteproyecto de ley contra el fraude fiscal quiere rebajar el límite de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico.

El grupo parlamentario socialista plantea la eliminación gradual del pago en efectivo “con el horizonte de su desaparición definitiva”, en una proposición no de ley sobre la orientación del sistema tributario ante la crisis provocada por la Covid-19, que se ha presentado en el Congreso y se debatirá en la Comisión de Hacienda. Fuentes de […]

Més info

L’ajuda de les mútues

L’ajuda de les mútues

Informació important per a tots els autònoms que han demanat la Prestació per cessament de l’activitat. Donades les diferents interpretacions que les mútues fan dels requisits que donen dret a percebre la prestació i que hi ha molts de vosaltres que esteu tornant a iniciar l’activitat i, per tant, a facturar, us volem recordar que: […]

Més info

COVID-19: Subvenció sector turístic

COVID-19: Subvenció sector turístic

Línia de Subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats per les conseqüencies del COVID-19 (Ordre EMC/39/2020, 13 Abril) Per aquells professional i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències del COVID-19. BeneficiarisProfessionals i microempreses que desenvolupin activitats en el sector turístic inclosos en les següents categories: […]

Més info