SERVEIS

Oferim als clients un servei d’assessorament i gestió que inclou tots els àmbits possibles de la gestió empresarial.

Fiscal

 • Assessorament i planificació fiscal.
 • Altes a Hisenda i obligacions censals.
 • Altes d’autònoms.
 • Estudi i confecció de declaracions de renda i patrimoni.
 • Declaracions trimestrals i anuals d’IVA i IRPF.
 • Estudi i confecció de l’Impost de Societats.
 • Formulació de recursos i atenció de requeriments.
 • Assistència i representació davant la Inspecció Tributària.
 • Confecció dels comptes anuals i memòria econòmica.
 • Confecció i liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i AJD.
 • Confecció i liquidació de l’Impost de Successions.
 • Sol·licitud de certificats tributaris.
 • Gestió d’Impostos locals, autonòmics, estatals…
 • Recuperació de l’IVA comunitari.
 • Signatura digital.
 • Gestió de notificacions telemàtiques Hisenda, Seguretat Social, DGT.

Laboral

 • Assessorament laboral.
 • Gestió de nòmines, TC1 i TC2.
 • Contractació laboral.
 • Gestió i capitalització d’atur.
 • Assistència i representació davant de la Inspecció de Treball.
 • Prestacions de la Seguretat Social.
 • Contenciosos laborals, CMAC.
 • Autònoms.
 • Altes d’empreses, obertura de centres de treball.
 • Subvencions.
 • Convenis col·lectius de treball.

Comptable

 • Assessorament general comptable.
 • Confecció de comptabilitats.
 • Implantació comptable directe a l’empresa.
 • Consulta on-line de dades comptables.
 • Revisions periòdiques de comptabilitats.
 • Confecció i tramitació dels llibres comptables (impresos o telemàtics).

Administració de finques

 • Constitució de Comunitats de Propietaris.
 • Administració de Comunitats de Propietaris.
 • Administració i gestió de lloguers.
 • Contractes de lloguer i dipòsit de fiances.
 • Aval-lloguer.

CONTACTE ADMINISTRACIÓ FINQUES
finques@assessoriadelbages.com

picto-finques-positiu

Assegurances

 • Assessorament i estudi de tot tipus d’assegurances.
 • Responsabilitat civil.
 • Multirisc comerços.
 • Multirisc llar.
 • Automòbils.
 • Vehicles industrials.
 • Vida.
 • Pensions.
 • Comunitats de Propietaris.
 • Accidents / Subsidis.
 • Assistència i hospitalització.
 • Jubilació.
 • Plans de pensions.
 • Decennals per edificacions.
 • Transports de mercaderies.
 • Tramitació de sinistres.

CONTACTE ASSEGURANCES
assegurances@assessoriadelbages.com

picto-assegurances-positiu

Gestoria Jurídic-Econòmica

 • Constitució de societats (anònimes, limitades, cooperatives, laborals, SC,…).
 • Contractes mercantils.
 • Modificació d’estatuts societaris.
 • Associacions i fundacions.
 • Certificats (registres civils, últimes voluntats).
 • Assessorament i tramitació d’herències i donacions.
 • Assessorament i tramitació de compravendes.
 • Assessorament i tramitació de contractes d’arrendament.
 • Legalització d’indústries, establiments, hostaleria.
 • Propietat industrial, noms comercials, patents i marques.
 • Informes comercials i financers de societats.
 • Gestions al Registre de la Propietat.
 • Gestió d’arrendaments.

CONTACTE JURÍDIC I ECONÒMIC
professional@assessoriadelbages.com

picto-gestio-juridica-positiu

Vehicles i transports

 • Targetes de transport (públic i privat).
 • Matrícules.
 • Transferències.
 • Baixes.
 • Duplicats.
 • Inscripcions i cancel·lacions de reserves de domini.
 • Autoritzacions especials de circulació.
 • Gestions al Servei Català de Trànsit.
 • Gestions a la Prefectura Provincial de Trànsit.
 • Gestions a la Delegació de Transports.
 • Llicències comunitàries.
 • Talonaris CMR.
 • Homologacions i reformes de vehicles.

Formació

 • CAP Certificat d’Aptitud Professional per a transportistes:
  • Formació contínua
  • Centre Homologat per la Generalitat de Catalunya
 • Cursos per a l’obtenció del títol de capacitació professional de transportistes:
  • Transport interior i internacional de mercaderies.
  • Activitats auxiliars del transport (operador de transport).
  • Agència de transport.
  • Transitari.

Jurídic

 • Serveis d’assessorament legal.
 • Dret Laboral i de la Seguretat Social.
 • Dret Civil.
 • Dret Administratiu.
 • Dret Mercantil.
 • Dret d’Arrendaments.
 • Dret Concursal i Societari.
 • Dret de Família (divorcis, separacions, filiació, …)
 • Dret Successori (herències, disposicions testamentàries, …)

CONTACTE JURÍDIC
juridic@assessoriadelbages.cat

picto-gestio-juridica-positiu

Tramitació d’ajuts i subvencions

 • Gestió i tramitació d’ajuts i subvencions per part de les diverses administracions públiques destinats a les empreses.
 • Fundació Tripartita (bonificació a la formació de treballadors)

CONTACTE TRAMITACIÓ D’AJUTS
professional@assessoriadelbages.com

picto-subvencions-positiu

Protecció de dades i textos legals pàgines web

 • Assessorament i consultoria en protecció de dades.
 • Adaptació de les empreses al nou Reglament de Protecció de Dades.
 • Textos legals pàgines web.
 • Condicions generals de compra botigues electròniques.
 • Condicions d’ús aplicacions.

CONTACTE PROTECCIÓ DE DADES I TEXTOS LEGALS PÀGINES WEB

assessoria@assessoriadelbages.cat

picto-dades-web-positiu

Assessoria econòmic empresarial

 • Valoració d’empreses.
 • Estudis de viabilitat.
 • Anàlisi de balanços i comptes de resultats.
 • Operacions societàries.
 • Assistència a Juntes de societats.
 • Informes per sol·licituds de finançament.

 

CONTACTE ASSESSORIA ECONÒMIC EMPRESARIAL
assessoria@assessoriadelbages.cat

picto-economica-positiu

CONTACTE

Contacteu amb nosaltres per a qualsevol consulta.

938 72 40 01

assessoria@assessoriadelbages.cat

C/ Sallent, 65, Local 10-1 (Pol. Ind. Els Dolors) - 08243 Manresa

Manifesto haver llegit i acceptar expressament la política de privacitat i presto el meu consentiment per a que l'ASSESSORIA DEL BAGES SL pugui tractar les meves dades.
He llegit i accepto expressament la política de privacitat i accepto rebre informació comercial sobre productes i serveis, estant informat dels drets que m’assisteixen.